Bestuur en commissies


Vereniging Anderwijs heeft meerdere commissies en natuurlijk een bestuur. Anderwijs is een vereniging zonder winstoogmerk. Al onze vrijwilligers, bestuurs- en commissieleden krijgen enkel een vergoeding voor gemaakte onkosten en geen verdere beloning voor hun verdiensten voor Anderwijs. Kijk voor onze plannen voor de komende tijd in ons meerjarig beleidsplan. Na het verstrijken van een beleidsperiode zal binnen zes maanden ons nieuwe beleid hier gepubliceerd worden.

Samenstelling

Wij (Robin, Sharell, Nathalie, Jos en Jarich) vormen samen het bestuur van 2017/2018 van Anderwijs. We zijn (oud-)studenten en komen uit het hele land. Samen met de vijf commissies, de Ranonkeltje redactie en de systeembeheerder zullen we er een actief en inspirerend jaar van gaan maken!

De kampcommissie - kamp@anderwijs.nl
Regelt alles omtrent de leidingploegen en de kamphuizen.
Nathalie Veltmaat (bestuurslid)
Robin van der Leer

De kantoorcommissie - kantoor@anderwijs.nl
Aanspreekpunt voor de deelnemers en hun ouders.
Jos Raijmakers (bestuurslid)
Iris van Marwijk

De promotiecommissie- promotie@anderwijs.nl
Zorgt voor naamsbekendheid, werving leden en deelnemers.
Sharell Bas (bestuurslid)
Jeroen Weener
Saskia Kruitwagen

De trainingscommissie - training@anderwijs.nl
Zorgt voor trainers en goed getrainde leidingploegen.
Saskia Haitjema
Jesse Cornelissen

De activiteitencommissie - activiteiten@anderwijs.nl
Organiseert leuke activiteiten voor de leden van Anderwijs.
Annemarie Storkhorst
Fieke Hillerström

Redactie Ranonkeltje 
Verenigingsblad van Anderwijs
Lydia Nieman
Fieke Hillerström

Systeembeheerders
Robin Klaassen (tevens voorzitter)
Sander de Bruin

Penningmeester - penningmeester@anderwijs.nl
Jarich Haitjema (bestuurslid)