Kosten


In de kampagenda vindt u hoeveel de komende kampen kosten.

Kortingsregeling

Wij willen graag dat ook deelnemers met ouders/verzorgers met lagere inkomens met Anderwijs op kamp kunnen gaan. Daarom hanteren wij een inkomensafhankelijke kortingsregeling. Ouders/verzorgers van deelnemers kunnen korting aanvragen. Een kortingsaanvraag bestaat uit een inkomensverklaring en een begeleidend schrijven. Uit de kortingsaanvraag moet het bruto gezinsinkomen duidelijk worden. De penningmeester beslist vervolgens over het al dan niet toekennen van korting. De volgende kortingen kunnen worden gehonoreerd:

Maandinkomen bruto Korting
Meer dan € 3400,- Geen korting
€ 2200,- tot € 3400,- 15%
€ 1300,- tot € 2200,- 30%
Minder dan € 1300,- 50%

 

In alle gevallen geldt dat de penningmeester het laatste woord heeft over het al dan niet toekennen van een korting.

Waar gaat uw geld naartoe?

Wij doen ons best de kampen zo goedkoop mogelijk te houden. De leiding van Anderwijs krijgt niet betaald voor het op kamp gaan met Anderwijs. Zij steken dus geheel vrijwillig tijd en energie in het organiseren van het kamp en het bijles geven (en doen dit met veel plezier!). Onze leiding krijgt wel de onkosten geheel vergoed. U betaalt het kampbedrag voor de volgende zaken:

Kosten van het kamp

Meer dan de helft van het bedrag gaat direct naar het kamp:

  • Huur kamphuis
  • Eten en drinken (budget: €5 per persoon per dag, plus €5 per persoon per dag voor elke leiding)
  • Reiskosten van de leiding
  • Materialen voor tijdens het kamp (bijvoorbeeld voor de spellen of de aankleding van het kamphuis)
  • Zangbundel die iedere deelnemer mee naar huis krijgt
‘Overheadkosten’

Het andere deel van het bedrag gaat naar het draaiende houden van de Vereniging Anderwijs. De kampen worden voorbereid, er worden posters opgehangen en er worden beslissingen genomen over de koers waarop wij als vereniging willen varen. Bijvoorbeeld:

  • Trainingen: om het kamp zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt de leidingploeg een week voor elk kamp getraind door ervaren Anderwijzers. De huur van het kamphuis, de materialen, de reiskosten en het eten en drinken worden betaald vanuit Anderwijs.
  • Reiskosten bestuursvergaderingen
  • Promotie (Anderwijs-tas, advertenties op Google en Facebook)
  • Onderhoud van de website
  • Een klein deel van het bedrag gaat naar activiteiten voor de leden. Wij vinden het belangrijk om leden betrokken te houden bij de vereniging. Door een goede verenigingssfeer gaan leden sneller nog een keer op kamp en kunnen wij ook in de toekomst kampen blijven organiseren. Leden betalen €15,- contributie per jaar. Het resterende deel van de kosten van de activiteiten wordt betaald door Anderwijs.