Anderwijs


Anderwijs is een landelijke vereniging die bijspijkerkampen organiseert voor scholieren uit het voortgezet onderwijs tijdens de schoolvakanties.

Geschiedenis

Anderwijs is voortgekomen uit een Nederlandse studentenvereniging, die onder andere bijspijkerkampen organiseerde. Toen deze vereniging in 1985 werd opgeheven, is een klein clubje studenten doorgegaan met de bijspijkerkampen in een nieuwe vereniging: Anderwijs. Anderwijs kreeg het doel om het onderwijs kritisch te beschouwen en alternatieven aan te bieden. Sinds die tijd is dit ingevuld door het organiseren van bijspijkerkampen om scholieren te kunnen helpen met hun schoolwerk, op een manier die bij hen past. Inmiddels organiseren wij gemiddeld 7 kampen per jaar, tijdens weekenden en schoolvakanties.

Maatwerk

Anderwijs biedt een aanvulling op het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO). Een bijspijkerkamp van Anderwijs kan een oplossing bieden bij slechte cijfers, een opgelopen achterstand of problemen met de concentratie. Het bijspijkeren gebeurt in kleine groepjes, waardoor individuele problemen kunnen worden aangepakt.

Elke bijspijkerdag wordt zes uur besteed aan schoolwerk. Elke deelnemer krijgt veel tijd en aandacht waardoor maatwerk mogelijk is. Een deelnemer maakt niet alleen huiswerk, maar krijgt ook begeleiding in het hanteren van de leerstof. Vaak leren deelnemers op een andere manier met de stof om te gaan. Dat werkt ook door na het kamp. Veel deelnemers gaan met meer zelfvertrouwen naar school.

Begeleiding door enthousiaste vrijwilligers

Anderwijs is al meer dan 30 jaar een vereniging van vrijwilligers. We nemen leren serieus en combineren dat met gezelligheid. Op de bijspijkerkampen heerst een prettige sfeer. Een team van enthousiaste vrijwilligers doet er alles aan om deelnemers een leuk kamp te bezorgen waarin ze ook verder komen met hun leerstof.

De vrijwilligers van Anderwijs zoeken naar mogelijkheden om leerstof aantrekkelijk te maken. Het is bijvoorbeeld leuker om woorden te leren als je ze in je eigen omgeving tegenkomt. Daarom hangt een kamphuis soms vol briefjes met Engelse, Franse of Duitse woorden. En met snoepjes en satéprikkers kun je goed het ruimtelijk inzicht in moleculen verbeteren. Leren wordt een stuk leuker als deze leervormen naast gewone huiswerkopgaven worden toegepast.

De vrijwilligers zijn goed getrainde studenten en pas afgestudeerden. Zij weten nog goed hoe het was op de middelbare school. Van alle vrijwilligers vragen wij een Verklaring Omtrent het Gedrag, om te zorgen voor betrouwbare begeleiding.

Anderwijs zorgt voor een gebalanceerde samenstelling van het team. Zo zijn er altijd ervaren vrijwilligers aanwezig en is de vakdekking goed geregeld. Tijdens de verplichte training vooraf worden verschillende aspecten van het bijspijkeren en het leiden van een kamp behandeld.

De vrijwilligers zijn niet alleen verantwoordelijk voor het bijspijkeren. Er moet ook gekookt, gegeten, schoongemaakt, voor wekker gespeeld worden en er moeten avondspellen worden georganiseerd. De vrijwilligers betrekken de deelnemers zoveel mogelijk bij deze klussen, wat het groepsgevoel versterkt.

Leren kan leuk zijn

Voor veel deelnemers werkt een kamp ontspannend. In hun ogen is leren vaak gekoppeld aan stress voor proefwerken en hopen dat je over gaat of slaagt voor je examens. Bij Anderwijs ervaren ze dat leren leuk kan zijn. Niet alleen de andere omgeving en veel persoonlijke aandacht, maar ook de avondactiviteiten en nieuwe vrienden maken de bijspijkerkampen tot een succes. Aan het einde van een kamp hebben de deelnemers vaak moeite met afscheid nemen.