Bestuur en commissies


Vereniging Anderwijs heeft meerdere commissies en natuurlijk een bestuur. Anderwijs is een vereniging zonder winstoogmerk. Al onze vrijwilligers, bestuurs- en commissieleden krijgen enkel een vergoeding voor gemaakte onkosten en geen verdere beloning voor hun verdiensten voor Anderwijs. Kijk voor onze plannen voor de komende tijd in ons meerjarig beleidsplan. Na het verstrijken van een beleidsperiode zal binnen zes maanden ons nieuwe beleid hier gepubliceerd worden.

Actieve leden in, om en door de Anderwijs auto.

Samenstelling

Wij (Jarich, Jos, Marije en Nathalie) vormen samen het bestuur van 2018-2019 van Anderwijs. We zijn (oud-)studenten en komen uit het hele land. Samen met de vier commissies, de Ranonkeltje redactie en de systeembeheerder zullen we er een actief en inspirerend jaar van gaan maken!

Voorzitter - voorzitter@anderwijs.nl
Nathalie Veltmaat (bestuurslid)

Penningmeester - penningmeester@anderwijs.nl
Jarich Haitjema (bestuurslid)

De kampcommissie - kamp@anderwijs.nl
Regelt alles omtrent de leidingploegen en de kamphuizen.
Marije Kronemeijer (bestuurslid)
Iris van Marwijk

De kantoorcommissie - kantoor@anderwijs.nl
Aanspreekpunt voor de deelnemers en hun ouders.
Jos Raijmakers (bestuurslid)
Ivo Hegeman

De promotiecommissie- promotie@anderwijs.nl
Zorgt voor naamsbekendheid, werving leden en deelnemers.
Rosanne Bartels

De trainingscommissie - training@anderwijs.nl
Zorgt voor trainers en goed getrainde leidingploegen.
Saskia Haitjema
Jesse Cornelissen

Redactie Ranonkeltje 
Verenigingsblad van Anderwijs
Lydia Nieman
Fieke Hillerström

Systeembeheerder
Robin Klaassen