Preventie en integriteitsbeleid


De vereniging Anderwijs heeft vier basisregels. Drie van deze vier regels hebben betrekking op het preventie- en integriteitsbeleid van de vereniging. Onze regels zijn: 

• 6 uur per dag bijspijkeren tijdens volledige kampdagen 

• Leden (vrijwilligers) mogen geen relatie hebben met een deelnemer* 

• Personen onder de 18 jaar mogen ook op kamp geen alcohol drinken 

• Een VOG is verplicht voor alle kampleiding 

Naast deze vier regels zijn uiteraard de wettelijke regels van toepassing. Verder maakt de leidingploeg van het betreffende kamp afspraken over alle overige kampzaken. Anderwijs is trots op de vrijheid die ze haar leidingploegen geeft. Dit creëert extra saamhorigheid binnen de leidingploeg en zorgt ervoor dat elk kamp anders is. 

Visie t.a.v. grensoverschrijdend gedrag

Tijdens kampen hebben de vrijwilligers van Anderwijs intensief contact met jongeren. Dit is een kwetsbare doelgroep die nog volop in ontwikkeling is. Wij streven ernaar dat iedereen zichzelf kan zijn. Wij zorgen voor een open, accepterende en veilige omgeving bij verenigingsactiviteiten en kampen. Tijdens kampen willen wij onze deelnemers aanmoedigen zich te ontwikkelen binnen zowel het leren, het ‘leren leren’ als op persoonlijk- en sociaal vlak. Hiervoor is een veilig klimaat essentieel. Wij zijn alert op grensoverschrijdend gedrag. Als er iets misgaat, weten onze leden hoe ze moeten handelen. De vereniging heeft ook een vertrouwenspersoon. 

Aannamebeleid

Nieuwe vrijwilligers bij Anderwijs doorlopen een vaste aanmeldprocedure. Wij willen een wederzijds goed beeld hebben van standpunten en verwachtingen. Iedereen die met ons meegaat als vrijwilliger op kamp moet: 

- Een intakegesprek voeren met een actief lid/ trainer van de vereniging. Daarin worden vragen gesteld over zijn/haar karakter, eventuele ervaringen en de verwachtingen m.b.t. kampen.

- Een VOG aanvragen die wordt goedgekeurd.

- Op de hoogte gesteld worden van onze vier basisregels. 

Vertrouwenspersonen 

Binnen onze vereniging hebben we te maken met verschillende partijen. Daarom zijn er meerdere vertrouwenspersonen aangesteld. 

Vertrouwenspersoon leden en deelnemers kamp 

De vertrouwenspersoon voor de leden van Anderwijs en voor de deelnemers op kamp is Jesse. 

Voor de leden geldt dat je bij Jesse terecht kan als je ergens over wilt praten waar je binnen Anderwijs last van hebt, als je advies wilt over een probleem of een neutraal iemand nodig hebt die met je meedenkt. De gegevens van onze vertrouwenspersoon zijn terug te vinden in AAS

Voor deelnemers met problemen is de leidingploeg het eerste aanspreekpunt. Deze vrijwilligers zijn de gehele kampperiode actief aanwezig om deelnemers met raad en daad bij te staan. In uitzonderlijke- en/of extreme situaties kan het voorkomen dat een deelnemer zijn of haar problemen niet meer kan bespreken met iemand van de leidingploeg. Dan kan de deelnemer contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Hij is op afstand beschikbaar voor een luisterend oor en advies. Mailen naar onze vertrouwenspersoon is mogelijk via vertrouwenspersoon@anderwijs.nl Indien gewenst neemt Jesse telefonisch contact op. 

Vertrouwenspersoon leiding kamp 

Wanneer leden gezamenlijk als leidingploeg op kamp gaan, kan het prettig zijn om te praten met iemand die buiten de ploeg staat. Hiervoor is elk kamp een andere vertrouwenspersoon beschikbaar. Deze persoon wordt een kamplijner genoemd. Veelal is dit iemand van de trainers, die de leidingploeg heeft geholpen tijdens de voorbereiding op het kamp. De gegevens van de kamplijner worden tijdens het trainingsweekend, de week voor het kamp, aan de leidingploeg overhandigd. 

Vertrouwenspersoon ouders van deelnemers op kamp

Ouders kunnen tijdens het kamp de leidingploeg benaderen via de contactpersoon ouders. De contactpersoon ouders is een leiding op het kamp. De gegevens van deze persoon worden via de deelnemersbrief bekend gemaakt. 

Voor reguliere zaken voor en na het kamp kunnen ouders contact opnemen met de kantoorcommissie via kantoor@anderwijs.nl