Bijspijkeren en deelnemers


Op kamp spijker je als leiding 6 uur per dag deelnemers bij. Dit is dan ook een belangrijk onderdeel van het kamp. Vaak heeft nieuwe leiding die zich aanmeldt bij Anderwijs enige ervaring met bijles/bijspijkeren geven, maar dit is niet noodzakelijk. Laat je daardoor vooral niet tegenhouden
Op kamp worden de scholieren deelnemers genoemd. Het is namelijk geen schools kamp met leraren en scholieren.

Bijspijkeren

Jij hebt als leiding feeling met het vak waar de deelnemer moeite mee heeft. Aan jou de taak om samen met de deelnemer te zoeken naar een oplossing voor een probleem. Ontbreekt er een stukje basiskennis? Kan een deelnemer een som gestructureerd aanpakken?

Bijspijkeren betekent dat je met een deelnemer op zoek gaat naar de beste oplossing voor een probleem. Elke dag wordt er 6 uur bijgespijkerd, meestal verdeeld over vier studieblokken. De deelnemers worden hierbij verdeeld over de leiding. Dat betekent dat je elk blokje twee of drie deelnemers tegelijkertijd bijspijkert. De deelnemers hebben aangegeven aan welke vakken ze willen werken. Vaak is het zo dat de deelnemers in jouw blokje een ander vak op een ander niveau doen. Je zult dan moeten schakelen hiertussen en je aandacht moeten verdelen.

Tijdens de studieblokjes ga je samen met de deelnemer op zoek naar de juiste aanpak en die gaat de deelnemer natuurlijk ook meteen in praktijk brengen. Een ingewikkeld vraagstuk stapsgewijs analyseren, grammaticaregels toepassen of op een andere manier die saaie woordjes leren. De deelnemers nemen hun eigen boeken mee. Aan de hand van de stof die hierin staat, kun je met de deelnemer aan de slag gaan. De uitleg van de theorie kun je als basis gebruiken voor je uitleg.

Bijspijkeren vindt plaats tijdens de studieblokjes, maar soms ook daarbuiten. Zo hangt een kamphuis soms vol met briefjes met woorden in een vreemde taal. Of wordt een deelnemer betrokken bij de financiën van een kamp. Bij Anderwijs is veel ruimte voor deze creatieve aanpakken. De deelnemer krijgt de stof in een andere context uitgelegd dan in het boek en op school. Hierdoor gaat de deelnemer vaak met meer enthousiasme aan de slag en blijft de stof beter hangen.

Bijspijkeren is dus vaak meer dan huiswerkbegeleiding. Zoeken naar de oorzaak van een probleem en de juiste methode om dat probleem aan te pakken. Dat hoeft niet erg ingewikkeld of creatief te zijn. Als het maar past bij de deelnemer. Altijd een leuke uitdaging voor jou als Anderwijzer.

Aantal deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers op kamp is afhankelijk van het aantal leiding. Je moet namelijk voldoende aandacht aan de deelnemers kunnen geven tijdens het bijspijkeren. Tijdens het bijspijkeren heb je daarom maximaal 3 deelnemers aan je tafel.
Daarnaast is er ook een maximum aan de totale grootte van de groep, leiding en deelnemers samen, van 8 leiding en 21 deelnemers. Tijdens het kamp proberen we een hechte groep te vormen met elkaar, zodat er een leuke sfeer ontstaat.

Leeftijd, schooltypen en vakken van de deelnemers

De deelnemers zijn van verschillende leeftijden en schooltype. Ze komen uit het hele land. Soms zit de jongste deelnemer in 1 vmbo en de oudste in 6 vwo. Aan jou de taak om te proberen alle deelnemers te betrekken bij de avondspellen en dat tijdens het bijspijkeren iedereen de juiste aandacht krijgt.
Ook de vakken waar ze moeite mee hebben kunnen variëren van wiskunde tot Latijn, van geschiedenis tot scheikunde. Bij het samenstellen van de leidingploeg wordt erop gelet dat er bijgespijkerd kan worden in de vakken die de deelnemers willen en op het juiste niveau. Je hoeft dus als leiding alleen bij te spijkeren in de vakken en op het niveau waarin jij dat wil en kan.

Reacties van ouders en deelnemers

Het mooiste is misschien wel om het kwartje te zien vallen bij een deelnemer. Ze hebben dan echt iets gehad aan jouw uitleg. Naast directe kennis, leren veel deelnemers ook iets op over hun studiemethode en plannen. Hier is, als daar behoefte aan blijkt te zijn, ook tijd en ruimte voor op kamp.
Na het kamp vragen we de ouders om een reactie. Vaak zijn deze erg positief. Hun zoon of dochter gaat met meer enthousiasme naar school en toetsen worden net wat beter gemaakt. Soms is het resultaat niet direct in cijfers terug te zien. Bij sommige deelnemers past een regelmatigere vorm van bijspijkeren beter.
De deelnemers vinden het kamp ook erg leuk, ook al gingen ze er van te voren misschien met tegenzin heen. Sommigen worden door hun ouders op kamp gestuurd, anderen willen het zelf graag. We zien vaak deelnemers meerdere keren terug. Ook maken ze vrienden op kamp, die ze dan op andere kampen weer tegenkomen.
Benieuwd wat de deelnemers zelf zeggen over onze kampen? Kijk bij Kampen - Ervaringen deelnemers