Bestuur en commissies


Vereniging Anderwijs heeft een bestuur en meerdere commissies. Anderwijs is een vereniging zonder winstoogmerk. Al onze vrijwilligers, bestuurs- en commissieleden krijgen enkel een vergoeding voor gemaakte onkosten en geen verdere financiële beloning voor hun verdiensten voor Anderwijs. Kijk voor onze plannen voor de komende tijd in ons meerjarig beleidsplan. Na het verstrijken van een beleidsperiode zal binnen zes maanden ons nieuwe beleid hier gepubliceerd worden.

Bestuur Anderwijs 2020 2021

Samenstelling

Het bestuur en de commissies van Anderwijs in 2020-2021 zijn (oud-)studenten en komen uit het hele land. Samen zullen we er een actief en inspirerend jaar van gaan maken!

De voorzitter - voorzitter@anderwijs.nl
Liesbeth Klein Kranenbarg (bestuurslid)

De penningmeester - penningmeester@anderwijs.nl
David Bor (bestuurslid)

De kampcommissie - kamp@anderwijs.nl
Regelt alles omtrent de leidingploegen en de kamphuizen.
Ingeborg van Es (bestuurslid)
Marije Kronemeijer

De kantoorcommissie - kantoor@anderwijs.nl
Aanspreekpunt voor de deelnemers en hun ouders.
Iris van Marwijk

De promotiecommissie - promotie@anderwijs.nl
Zorgt voor naamsbekendheid, werving leden en deelnemers.
Charlotte van Beek
Jos Raijmakers

Redactie Ranonkeltje 
Verenigingsblad van Anderwijs
Fieke Hillerström
Jarich Haitjema

Systeembeheer
Robin Klaassen
Vincent Hagen