Bestuur en commissies


Vereniging Anderwijs heeft een bestuur en meerdere commissies. Anderwijs is een vereniging zonder winstoogmerk. Al onze vrijwilligers, bestuurs- en commissieleden krijgen enkel een vergoeding voor gemaakte onkosten en geen verdere financiële beloning voor hun verdiensten voor Anderwijs. Kijk voor onze plannen voor de komende tijd in ons meerjarig beleidsplan. Na het verstrijken van een beleidsperiode zal binnen zes maanden ons nieuwe beleid hier gepubliceerd worden.

Bestuur en commissies vereniging Anderwijs 2019-2020

Samenstelling

Wij (Ingeborg, Kevin, Liesbeth, Nathalie en Veerle ) vormen samen het bestuur van 2019-2020 van Anderwijs. We zijn (oud-)studenten en komen uit het hele land. Samen met de commissies zullen we er een actief en inspirerend jaar van gaan maken!

Voorzitter - voorzitter@anderwijs.nl
Nathalie Veltmaat (bestuurslid)

Penningmeester - penningmeester@anderwijs.nl
Veerle Ottenheim (bestuurslid)

De kampcommissie - kamp@anderwijs.nl
Regelt alles omtrent de leidingploegen en de kamphuizen.
Liesbeth Klein Kranenbarg (bestuurslid)
Robin van de Leer

De kantoorcommissie - kantoor@anderwijs.nl
Aanspreekpunt voor de deelnemers en hun ouders.
Femke Witmans
Ivo Hegeman

De promotiecommissie- promotie@anderwijs.nl
Zorgt voor naamsbekendheid, werving leden en deelnemers.
Saskia Haitjema

Redactie Ranonkeltje 
Verenigingsblad van Anderwijs
Fieke Hillerström
Jarich Haitjema

Systeembeheerder
Robin Klaassen
Vincent Hagen